De som arbeider på fiskebåt, må enten ha STCW-F sikkerhetskurs for fiskere eller STCW sikkerhets for sjøfolk. I tillegg må offiserer ha STCW videregående sikkerhetsopplæring.