GSK repetisjon med e-læring

ASK Safety tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring repetisjonskurs iht. Offshore Norge med e-læring.

Kurset er for alle som skal oppholde seg på innretninger på norsk kontinentalsokkel. Repetisjonskurset kan gjennomføres inntil 8 år etter forrige kurs, men man kan ikke reise offshore om kurset er eldre enn 4 år.

Følgende kurs er godkjent som forkunnskapskrav til repetisjonskurset:

Grunnleggende sikkerhetsopplæring (GSK) iht. Offshore Norge
Grunnleggende sikkerhetsopplæring STCW

Kurset er en kombinasjon av e-læring og praktiske øvelser, der teoridelen av kurset fullføres som e-læring før en dag med praktiske øvelser gjennomføres ved vårt kurssenter i Ålesund.

Se tilgjengelige kursdatoer for kombikurset her.

Foto: ASK Safety
Foto: Glenn Carstens-Peters / Unsplash