Kurs i Fosnavåg

Vi har siden mai 2020 tilbudt utvalgte kurs i Fosnavåg, da det var forventet en del etterspørsel av STCW oppdateringskurs i perioden 2020 – 2021 og vi ønsket å imøtekomme dette behovet ovenfor våre kunder.

Vi tilbyr følgende kurs i Fosnavåg:

  • STCW Videregående sikkerhetsopplæring for maskinoffiser, oppdatering  m/e-læring
  • STCW Videregående sikkerhetsopplæring for dekksoffiserer, oppdatering m/e-læring
  • STCW 2-2 HMOB-båt, oppdatering
  • STCW 2-1 Redningsfarkoster, oppdatering