Maritime batterisystemer

Det er en viktig forutsetning at den som skal betjene, utføre inspeksjon eller vedlikeholde maritime batterisystemer (kjemisk lager for energi) får tilstrekkelig med opplæring. Vårt søsterselskap, ASK eLearning, tilbyr nå e-læringskurset maritime batterisystemer som gir opplæring innen dette. Her får du en innføring i batterikjemi, batterioppbygging, batterihelse, batterisystemer og farer knyttet til batterier som f.eks. brann, TR og gassutvikling for å nevne noen.

Kurset tilfredsstiller Sjøfartsdirektoratets krav til opplæring gitt i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip (ASH-forskriften) § 2-6 og rundskriv datert 26.01.2022. Forskriften krever blant annet at det skal gis nødvendig opplæring for å kunne utføre arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Det skal også gjennomføres opplæring ved innføring av ny teknologi, eller før det gis adgang til områder med alvorlig eller særskilt risiko.

Kurset er utviklet i samarbeid med Anda-Olsen AS, som er en ledende aktør av UPS, batteri, strømforsyning og hybride strømløsninger, og har blant annet løsninger som oppfyller strenge krav fra den maritime bransjen.

Video: ASK eLearning