Ny midlertidig ordning for fornyelse av sertifikat

Sjøfartsdirektoratet har besluttet at sjøfolk som skal fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat, inntil videre kan gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring.

Gyldigheten på kursbevisene gis for inntil 30 måneder. Innen det nye kursbeviset har utløpt må vedkommende komme tilbake og ta et komplett, fullverdig kurs. Denne nye ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.

Les mer om dette her: https://www.sdir.no/sjofart/regelverk/rundskriv/ny-midlertidig-ordning-for-fornyelse-av-norske-kompetanse–og-ferdighetssertifikat-inkludert-sikkerhetsopplaring-for-fiskere/

Vi tilbyr e-læring på følgende STCW oppdateringskurs:

• STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering
• STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere
• STCW Videregående oppdatering for maskinoffiser
• STCW Videregående oppdatering for dekksoffiser (inkl. medisinsk behandling)
• STCW Redningsfarkoster og MOB-båter unntatt HMOB-båter oppdatering
• STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering
• STCW Medisinsk behandling oppdatering

Kjøp kurset du trenger her!

Vi tilbyr også flere andre e-læringskurs. Dette kan hver enkelt bedrift få tilgang til i en unik treningsportal der man kan administrere og melde opp ansatte på kurs selv. Ta kontakt med oss for mer informasjo.

Foto: Pixabay