Nytt kombinasjonskurs lansert!

Digital læring er populært som aldri før. Krav til økt effektivitet, bærekraftige tiltak og å kunne redusere kostnader, er noe mange ser på som viktige faktorer for å lykkes. Utbruddet av covid-19 har ført til at en må tenke mer innovativt enn før, og vi ser tydelig verdien av å utvikle vårt digitale kurstilbud.

Med bakgrunn i dette har hovedfokuset til nå har vært å digitalisere oppdateringskurs i henhold til STCW. Dette er kombinasjonskurs som inneholder en teoridel og en praktisk del. Kursdeltakerne fullfører teoridelen hjemme som e-læring før de deltar på de praktiske øvelsene på kurssenteret hos oss.

Nå lanserer vi nyheten STCW VGS oppdateringskurs for maskin- og dekksoffiser med e-læring. Kursene har vi til nå kjørt over tre (maskin) og fem dager (dekk). I kombinasjonskurset trenger en kun å gjennomføre de praktiske øvelsene ved kurssenteret, og oppholdet kortes ned til henholdsvis en og to dager. Vi tilbyr også kurset som før til de som ønsker det.

Påmelding til kurs gjøres som vanlig via vår nettside. Her vil en finne kursdato for de praktiske øvelsene. Kursdeltakerne får tildelt e-læringskurset i god tid før dato for øvelsene. Faglig veiledning og support tilbys på e-læringskursene om det skulle være behov for det. Vi har lagt vekt på at kursene skal være interaktive og ha en pedagogisk struktur med prinsipper for læring i fokus.

Oversikt over kombinasjonskurs vi tilbyr:

• Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip
• STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring (GSK)
• STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering
• STCW – F Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for fiskere
• STCW – F Grunnleggende Sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering
• Oppgradering fra NOG GSK til STCW GSK
• STCW VGS oppdateringskurs for maskin- og dekksoffiser
• HLO – farlig gods

Se våre kurs her

Foto: MariusLtu / iStock