Passasjer- og krisehåndtering på nett
Foto: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash
 

Du kan nå ta kurset Passasjer- og krisehåndtering med e-læring

Vi fortsetter arbeidet med å utvikle vårt digitale kurstilbud, og har opparbeidet oss en stor portefølje av kombinasjonskurs. Dette er kurs hvor en tar den teoretiske delen på nett som e-læring for å så gjennomføre praksisen på kursenteret hos oss. Noen av de siste tilskuddene til porteføljen er Passasjer- og krisehåndtering og Passasjer- og krisehåndtering oppdatering. Begge disse kursene kan nå tas med èn dag på kurssenter i stedet for to, om man velger kombinasjonsvarianten. Kursene er for personell som skal arbeide om bord på passasjerfartøy, og det er krav til repetering av kurset hvert 5.år eller dokumentering av vedlikeholdt kompetanse om bord.

Se datoer for Passasjer- og krisehåndtering med e-læring her og datoer for oppdateringskurset her.

Om man er fremmed for e-læring eller skulle trenge teknisk support underveis i kurset, er dette tilgjengelig både på e-post og telefon.