Vi tilbyr grunnkurs i røykdykking for industrivern.

Grunnkurs røykdykking for personell som skal ha funksjon som røykdykkere i industrien.

Kursinnhold:

  • Brannteori
  • Slukkemiddel og utstyr
  • Søk og redning
  • Åndedrett- og åndedrettsbeskyttelse
  • Røykdykkerøvelser i varme omgivelser
  • Fysiologi
  • Brannbekjempelse og begrensninger

Forkunnskap: Grunnleggende industrivernkurs eller tilsvarende. Bestått helseundersøkelse for røykdykkere, samt fysiske tester for røykdykkere.