Ship Security Officer

Vi tilbyr kurset Ship Security Officer kombinert med e-læring og 1 dag praksis. Kurset er for sjøfolk som skal være sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser om bord ISPS-fartøy.

Innhold i kurset:
Maritim sikkerhetspolitikk
Sikkerhetsansvar, -trening og administrasjon
Skipets sikkerhetsvurdering, -plan og -nivåer
Sikringsutstyr
Trussel-identifisering, gjenkjennelse og respons
Beredskap, øvelse og trening

Foto: ASK Safety