Sikringsbevissthet for personell med særskilte plikter (STCW A-VI/6-2)

Dette kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som har særskilte plikter iht. skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan, og skal sikre at de som har særlige sikringsplikter får en innføring i sikkerhetsbevissthet om bord i henhold til sine sikkerhetsplikter.  

E-læringskurset består blant annet av sikkerhetspolitikk, sikkerhetsansvar, sikkerhetsvurdering, trussel identifisering, skipets sikkerhetshandlinger, beredskap, øvelse og sikkerhetsadministrasjon.  

Kurset er i henhold til STCW 2010 Manila Amendments og gjennomføres på engelsk. 

Foto: Christin Hume / Unsplash