Livbåtfører Konvensjonell repetisjon OSE135

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 06
  Dec
  1 day, Wed 8:30 AM - Wed 3:45 PM
  • kr8,085.00 incl.
 • 20
  Dec
  1 day, Wed 8:30 AM - Wed 3:45 PM
  • kr8,085.00 incl.
 • 08
  Jan
  1 day, Mon 8:30 AM - Mon 3:45 PM
  • kr8,085.00 incl.
 • 23
  Jan
  1 day, Tue 8:30 AM - Tue 3:45 PM
  • kr8,085.00 incl.
 • 31
  Jan
  1 day, Wed 8:30 AM - Wed 3:45 PM
  • kr8,085.00 incl.
 • 14
  Feb
  1 day, Wed 8:30 AM - Wed 3:45 PM
  • kr8,085.00 incl.
 • 04
  Mar
  1 day, Mon 8:30 AM - Mon 3:45 PM
  • kr8,085.00 incl.
 • 11
  Mar
  1 day, Mon 8:30 AM - Mon 3:45 PM
  • kr8,085.00 incl.
 • 02
  Apr
  1 day, Tue 8:30 AM - Tue 3:45 PM
  • kr8,085.00 incl.
 • 22
  Apr
  1 day, Mon 8:30 AM - Mon 3:45 PM
  • kr8,085.00 incl.
 • 06
  May
  1 day, Mon 8:30 AM - Mon 3:45 PM
  • kr8,085.00 incl.
 • 21
  May
  1 day, Tue 8:30 AM - Tue 3:45 PM
  • kr8,085.00 incl.
 • 29
  May
  1 day, Wed 8:30 AM - Wed 3:45 PM
  • kr8,085.00 incl.
 • 10
  Jun
  1 day, Mon 8:30 AM - Mon 3:45 PM
  • kr8,085.00 incl.
 • 19
  Jun
  1 day, Wed 8:30 AM - Wed 3:45 PM
  • kr8,085.00 incl.
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Personell som utøver livbåtførerfunksjon

Innhold:
Mønstring, klargjøring og evakuering

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetskurs
Livbåtfører grunnkurs eller Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter i henhold til STCW tabell A-VI/2-1

Repetisjonsfrekvens:
24 måneder

Information in English

Lifeboat coxswain conventional refresher course

Target group:
Personnel exercising the lifeboat coxswain function

Content:
Mustering, making ready and evacuating

Prerequisite:
Basic safety and emergency preparedness course.
Basic lifeboat coxswain course or Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats according to STCW table AVI/2-1 

Refresher frequency:
24 months