Livbåtfører Sliske grunnkurs OSE129

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Personell som skal kunne utøve livbåtførerfunksjon

Innhold:
Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner
Grunnleggende innføring livbåt
Mønstring, klargjøring og evakuering
Alternative evakueringsmidler

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetskurs
VHF/SRC sertifikat

Information in English

Basic lifeboat coxswain skid launch course

Target group:
Personnel exercising the lifeboat coxswain function

Content:
Organisation of emergency response, the chain of command and crisis reactions
Basic introduction to the lifeboat
Mustering, making ready and evacuating
Alternative means of evacuation

Prerequisite:
Basic safety and emergency preparedness
VHF/SRC certificate