Sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering STCW - F

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 10
  Oct
  2 days, Mon 8:30 AM - Tue 3:45 PM
  • Kr 9,100.00
 • 20
  Oct
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 9,100.00
 • 05
  Dec
  2 days, Mon 8:30 AM - Tue 3:45 PM
  • Kr 9,100.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Alle fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse.

Innhold:
Utvalgte seksjoner fra Sikkerhetsopplæring for fiskere grunnkurs

Krav til forkunnskap:
STCW - F Sikkerhetsopplæring for fiskere

Information in English

Basic safety training for fishing vessel personnel refresher

Target group:
All fishermen engaged in commercial fishing of Norwegian boat/vessel regardless of size.

Content:
Selected sections of Basic safety training for fishing vessel personnel

Prerequisite:
Basic safety training for fishing vessel personnel, STCW - F