Passasjer- og krisehåndtering oppdatering STCW A-V/2, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 12
  Oct
  e-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Wed 12 Oct 08:30 - Wed 12 Oct 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Wed 12 Oct 08:30 - Wed 12 Oct 15:45
  Ålesund
  • Kr 3,400.00
 • 04
  Nov
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 04 Nov 08:30 - Fri 04 Nov 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Fri 04 Nov 08:30 - Fri 04 Nov 15:45
  Ålesund
  • Kr 3,400.00
 • 21
  Nov
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Mon 21 Nov 08:30 - Mon 21 Nov 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Mon 21 Nov 08:30 - Mon 21 Nov 15:45
  Ålesund
  • Kr 3,400.00
 • 22
  Dec
  e-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 22 Dec 08:30 - Thu 22 Dec 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Thu 22 Dec 08:30 - Thu 22 Dec 15:45
  Ålesund
  • Kr 3,400.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Det er et krav at sjøfolk som arbeider om bord på passasjerskip skal repetere kurset hvert 5. år, eller dokumentere at de har vedlikeholdt kompetansen om bord (minimum 12 mnd. fartstid hvert 5 år.)

Krav til forkunnskap:
Gyldig kursbevis (dvs. ikke eldre enn 5 år) for Passasjer- og krisehåndtering
eller dokumentasjon fra rederi på vedlikeholdt kompetanse om bord i løpet av de siste 5 år.