Sikringsbevissthet for personell med særskilte sikringsplikter STCW A-VI/6-2

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Kurs for sjøfolk med særskilte plikter i henhold til skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan.

Ingen planlagte kurs

  • Elearning
    Complete online at your own pace (Self-paced)
    • Kr 2,310.00
 

Description

Dette kurset vil gi det kunnskapsnivået om maritim sikkerhet som kreves for de med særskilte plikter om bord. Kurset dekker kravene til kompetanse beskrevet i STCW-koden, seksjon A-VI/6, avsnitt 6 til 9 og tabell A-VI/6-2.
Dette e-læringskurset gjennomføres på engelsk.

Målgruppe:
Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som har særskilte plikter iht. skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan.

Innhold:
Kurset i sikringsbevissthet består av 5 kapitler og en avsluttende test. Hvert kapittel inneholder en innholdsoversikt som gir en oversikt over læringsutbytte for hvert kapittel. På denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset.

Maritim sikkerhetspolitikk og sikkerhetsansvar
Skipets sikkerhetsvurdering
Trussel identifisering, gjenkjennelse og respons
Skipets sikkerhetshandlinger
Beredskap, øvelse og sikkerhetsadministrasjon
Avsluttende test