Medisinsk behandling oppdatering STCW A-VI/4-2

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Sjøfolk som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord

Innhold:
Medisinsk behandling av syke og skadde mens de er om bord
Deltagelse i samordnet prosess for medisinsk bistand til skip
Praktiske øvelser og medisinsk behandling

Krav til forkunnskap:
Gyldig kompetansesertifikat for dekksoffiser eller gyldig kurs i Medisinsk behandling i henholdt til STCW tabell A-VI/4-2

Dersom kompetansen er utløpt må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig kompetansesertifikat, eller gyldig kurs.

Information in English

Medical care

Target group:
Seafarers to be responsible for medical care on board

Content:
Provide medical care to the sick and injured while they remain on board
Participate in coordinated schemes for medical assistance to ships

Prerequisite:
A valid certificate of competency for deck offisers or a valid Medical care course.

If one of these is no longer valid, one must document a sailing time of 12 months with a valid certificate of competency or course.