Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB oppdatering STCW A-VI/2-1

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 09
  Jun
  1 day, Fri 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 7,140.00
 • 03
  Jul
  1 day, Mon 8:30 AM - Mon 3:45 PM
  • Kr 7,140.00
 • 16
  Aug
  1 day, Wed 8:30 AM - Wed 3:45 PM
  • Kr 7,140.00
 • 05
  Sep
  1 day, Tue 8:30 AM - Tue 3:45 PM
  • Kr 7,140.00
 • 27
  Sep
  1 day, Wed 8:30 AM - Wed 3:45 PM
  • Kr 7,140.00
 • 18
  Oct
  1 day, Wed 8:30 AM - Wed 3:45 PM
  • Kr 7,140.00
 • 08
  Nov
  1 day, Wed 8:30 AM - Wed 3:45 PM
  • Kr 7,140.00
 • 22
  Nov
  1 day, Wed 8:30 AM - Wed 3:45 PM
  • Kr 7,140.00
 • 06
  Dec
  1 day, Wed 8:30 AM - Wed 3:45 PM
  • Kr 7,140.00
 • 20
  Dec
  1 day, Wed 8:30 AM - Wed 3:45 PM
  • Kr 7,140.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Førere av redningsfarkoster og mann-over-bord-båter, unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter 

Innhold:
Ta kommandoen over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og etter utsetting
Betjene motor på redningsfarkost
Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet
Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr og lys- og røyksignaler

Krav til forkunnskaper:
Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB-båt STCW tabell A-VI/2-1

Tidligere gjennomført kurs skal ikke være eldre enn 5 år.
Dersom kompetansen er utløpt må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer eller redningsfarkost og mann-over-bord-båt.

Information in English

Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats refresher

Target group:
Operators of survival craft and rescue boats other than fast rescue boats

Content:
Take charge of a survival craft or rescue boat during and after launch
Operate a survival craft engine
Manage survivors and survival craft after abandoning ship
Use locating devices, including communication and signalling apparatus and pyrotechnics

Prerequisite:
Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats, STCW A-VI/2-1

Previously completed safety course must not be older than 5 years.
If so, a minimum of 12 months’ sailing time with a valid course or certificate of competency for Survival craft and rescue boats in the last 5 years must be documented.