CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkludert skuldermåling

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 05
  Jun
  1 hour, 30 minutes, Mon 8:00 AM - Mon 9:30 AM
  • Kr 3,360.00
 • 09
  Jun
  1 hour, 30 minutes, Fri 8:00 AM - Fri 9:30 AM
  • Kr 3,360.00
  Event is fullJoin waiting list
 • 12
  Jun
  1 hour, 30 minutes, Mon 8:00 AM - Mon 9:30 AM
  • Kr 3,360.00
 • 23
  Jun
  1 hour, 30 minutes, Fri 8:00 AM - Fri 9:30 AM
  • Kr 3,360.00
 • 15
  Aug
  1 hour, 30 minutes, Tue 8:00 AM - Tue 9:30 AM
  • Kr 3,360.00
 • 24
  Aug
  1 hour, 30 minutes, Thu 8:00 AM - Thu 9:30 AM
  • Kr 3,360.00
 • 01
  Sep
  1 hour, 30 minutes, Fri 8:00 AM - Fri 9:30 AM
  • Kr 3,360.00
 • 15
  Sep
  1 hour, 30 minutes, Fri 8:00 AM - Fri 9:30 AM
  • Kr 3,360.00
 • 29
  Sep
  1 hour, 30 minutes, Fri 8:00 AM - Fri 9:30 AM
  • Kr 3,360.00
 • 16
  Oct
  1 hour, 30 minutes, Mon 8:00 AM - Mon 9:30 AM
  • Kr 3,360.00
 • 26
  Oct
  1 hour, 30 minutes, Thu 8:00 AM - Thu 9:30 AM
  • Kr 3,360.00
 • 07
  Nov
  1 hour, 30 minutes, Tue 8:00 AM - Tue 9:30 AM
  • Kr 3,360.00
 • 21
  Nov
  1 hour, 30 minutes, Tue 8:00 AM - Tue 9:30 AM
  • Kr 3,360.00
 • 07
  Dec
  1 hour, 30 minutes, Thu 8:00 AM - Thu 9:30 AM
  • Kr 3,360.00
 • 20
  Dec
  1 hour, 30 minutes, Wed 8:00 AM - Wed 9:30 AM
  • Kr 3,360.00
 

Description

Målgruppe:
Personell som benytter helikoptertransport

Innhold:
Skulderbreddemåling
Introduksjon
Forskjeller mellom pustesystemer
Hvordan bruke komprimert luft i nødsituasjoner
Farer ved bruk av komprimert luft
Praktisk bruk av pustesystem
Hvordan løse ut redningsvest

Krav til forkunnskap:
HUET

Gyldighet: Ved skulderbredde på 54,8 og over er det repetisjonskrav hvert 4 år. 

Information in English

CA-EBS and Bideltoid Measurement

Target group:
Personnel using helicopter transport

Content:
Introduction
Differences between breathing systems
How to use compressed air in emergencies
Dangers when using compressed air
Practical use of breathing system
How to redeem life jackets

Prerequisite:
HUET