Grunnleggende sikkerhetsopplæring STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 30
  Mar
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 30 Mar 08:30 - Fri 31 Mar 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 30 Mar 08:30 - Fri 31 Mar 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,900.00
 • 12
  Apr
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Wed 12 Apr 08:30 - Thu 13 Apr 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 12 Apr 08:30 - Thu 13 Apr 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,900.00
 • 08
  May
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Mon 08 May 08:30 - Tue 09 May 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 08 May 08:30 - Tue 09 May 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,900.00
 • 01
  Jun
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 01 Jun 08:30 - Fri 02 Jun 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 01 Jun 08:30 - Fri 02 Jun 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,900.00
 • 14
  Aug
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Mon 14 Aug 08:30 - Tue 15 Aug 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 14 Aug 08:30 - Tue 15 Aug 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,900.00
 • 29
  Aug
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Tue 29 Aug 08:30 - Wed 30 Aug 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Tue 29 Aug 08:30 - Wed 30 Aug 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,900.00
 • 30
  Oct
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Mon 30 Oct 08:30 - Tue 31 Oct 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 30 Oct 08:30 - Tue 31 Oct 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,900.00
 • 27
  Nov
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Mon 27 Nov 08:30 - Tue 28 Nov 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 27 Nov 08:30 - Tue 28 Nov 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,900.00
 • 21
  Dec
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Thu 21 Dec 08:30 - Fri 22 Dec 15:45
  Ålesund
  E-læring
  Thu 21 Dec 08:30 - Fri 22 Dec 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,900.00
 

Description

Målgruppe: 
Obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy.

NB!
Kurset er en kombinasjon av e-læring og praktiske øvelser. Teoridelen tas som e-læring og den praktiske delen (2 dager) gjennomføres ved kurssenter.

Innhold: 
Personlige redningsteknikker
Forebyggende brannvern og brannslukking
Grunnleggende førstehjelp
Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Krav til forkunnskap:
Ingen

Information in English

Basic Safety Training STCW - blended course incl. e-learning

Target group:
Mandatory course for seafarers who are to serve on board vessels.

NB!
The course is a combination of e-learning and practical exercises. The theory part is taken as e-learning and the practical part (2 days) is carried out at the course center.

Contents:
Personal survival techniques
Fire prevention and fire fighting
Elementary first aid
Personal safety and social responsibilities

Prerequisite:
None