Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling STCW A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 07
  Jul
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 07 Jul 08:15 CEST - Fri 08 Jul 15:45 CEST
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 07 Jul 08:15 - Fri 08 Jul 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,300.00
 • 23
  Aug
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Tue 23 Aug 08:30 - Wed 24 Aug 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Tue 23 Aug 08:30 - Wed 24 Aug 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,300.00
 • 21
  Sep
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Wed 21 Sep 08:30 - Thu 22 Sep 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 21 Sep 08:30 - Thu 22 Sep 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,300.00
 • 21
  Sep
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Fosnavåg
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Wed 21 Sep 09:00 CEST - Thu 22 Sep 15:45 CEST
  Fosnavåg
  Praktiske øvelser
  Wed 21 Sep 09:00 - Thu 22 Sep 15:45
  Fosnavåg
  • Kr 19,900.00
 • 20
  Oct
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 20 Oct 08:30 - Fri 21 Oct 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 20 Oct 08:30 - Fri 21 Oct 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,300.00
 • 24
  Nov
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 24 Nov 08:30 - Fri 25 Nov 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 24 Nov 08:30 - Fri 25 Nov 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,300.00
 • 24
  Nov
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Fosnavåg
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 24 Nov 09:00 CET - Fri 25 Nov 15:45 CET
  Fosnavåg
  Praktiske øvelser
  Thu 24 Nov 09:00 - Fri 25 Nov 15:45
  Fosnavåg
  • Kr 19,900.00
 • 20
  Dec
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Tue 20 Dec 08:30 - Wed 21 Dec 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Tue 20 Dec 08:30 - Wed 21 Dec 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,300.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Skipsoffiserer, dekk

NB!
Kurset er en kombinasjon av e-læring og praktiske øvelser. Teoridelen tas som e-læring og den praktiske delen (3 dager) gjennomføres ved kurssenter.

Innhold:
A-VI/2-1 Redningsfarkoster
A-VI/3 Brannledelse
A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp
A-VI/4-2 Medisinsk behandling

Krav til forkunnskaper:
Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4Videregående sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år.
Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.

Information in English

Advanced Safety Training refresher for deck officers – blended course incl. e-learning

Target group:
Ship officers, deck

NB!
The course is a combination of e-learning and practical exercises. The theory part is taken as e-learning and the practical part (3 days) is carried out at the course center.

Content:
A-VI/2-1 Survival craft and rescue boats
A-VI/3 Advanced fire fighting
A-VI/4-1 Medical first aid
A-VI/4-2 Medical care

Prerequisite:
Basic Safety Training, STCW table A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Advanced Safety Training, STCW table A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2

Previously completed safety course must not be older than 5 years. If the course/certificate has expired, a 12-month sailing time with a valid course or certificate must be documented.