Sikkerhetsopplæring for fiskere STCW - F, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 15
  Feb
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Wed 15 Feb 08:30 - Thu 16 Feb 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 15 Feb 08:30 - Thu 16 Feb 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,900.00
 • 12
  Apr
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Wed 12 Apr 08:30 - Thu 13 Apr 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 12 Apr 08:30 - Thu 13 Apr 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,900.00
 • 08
  May
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Mon 08 May 08:30 - Tue 09 May 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 08 May 08:30 - Tue 09 May 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,900.00
 • 01
  Jun
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 01 Jun 08:30 - Fri 02 Jun 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 01 Jun 08:30 - Fri 02 Jun 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,900.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Alle fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse.

Innhold:
Nødsituasjoner, evakuering
Personlig redningsutstyr
Brannhindring og brannslokking
Elementær førstehjelp
Hindring av marin forurensing og av ulykker om bord

Krav til forkunnskap:
Ingen

Information in English

Basic safety training for fishing vessel personnel

Target group:
All fishermen engaged in commercial fishing of Norwegian boat/vessel regardless of size.

Content:
Personal survival techniques
Fire prevention and firefighting
Emergency procedures
Elementary first aid
Prevention of marine pollution
Prevention of shipboard accidents

Prerequisite:
None