Sikkerhetsopplæring for fiskere STCW - F, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 10
  Oct
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Mon 10 Oct 08:30 - Tue 11 Oct 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 10 Oct 08:30 - Tue 11 Oct 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,000.00
 • 27
  Oct
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 27 Oct 08:30 - Fri 28 Oct 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 27 Oct 08:30 - Fri 28 Oct 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,000.00
 • 10
  Nov
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 10 Nov 08:30 - Fri 11 Nov 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 10 Nov 08:30 - Fri 11 Nov 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,000.00
 • 19
  Dec
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Mon 19 Dec 08:30 - Tue 20 Dec 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 19 Dec 08:30 - Tue 20 Dec 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,000.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Alle fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse.

Innhold:
Nødsituasjoner, evakuering
Personlig redningsutstyr
Brannhindring og brannslokking
Elementær førstehjelp
Hindring av marin forurensing og av ulykker om bord

Krav til forkunnskap:
Ingen

Information in English

Basic safety training for fishing vessel personnel

Target group:
All fishermen engaged in commercial fishing of Norwegian boat/vessel regardless of size.

Content:
Personal survival techniques
Fire prevention and firefighting
Emergency procedures
Elementary first aid
Prevention of marine pollution
Prevention of shipboard accidents

Prerequisite:
None