Sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering STCW - F, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 08
  Jun
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (fullføres hjemme før praksis 8. Juni)
  Thu 08 Jun 08:30 - Thu 08 Jun 18:00
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 08 Jun 08:30 - Thu 08 Jun 18:00
  Ålesund
  • Kr 8,400.00
 • 19
  Jun
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (fullføres hjemme før praksis 19. Juni)
  Mon 19 Jun 08:30 - Mon 19 Jun 18:00
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 19 Jun 08:30 - Mon 19 Jun 18:00
  Ålesund
  • Kr 8,400.00
 • 07
  Aug
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (fullføres hjemme før praksis 7. August)
  Mon 07 Aug 08:30 - Mon 07 Aug 18:00
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 07 Aug 08:30 - Mon 07 Aug 18:00
  Ålesund
  • Kr 8,400.00
 • 11
  Sep
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (fullføres hjemme før praksis 11. September)
  Mon 11 Sep 08:30 - Mon 11 Sep 18:00
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 11 Sep 08:30 - Mon 11 Sep 18:00
  Ålesund
  • Kr 8,400.00
 • 25
  Sep
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (fullføres hjemme før praksis 25. September)
  Mon 25 Sep 08:30 - Mon 25 Sep 18:00
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 25 Sep 08:30 - Mon 25 Sep 18:00
  Ålesund
  • Kr 8,400.00
 • 03
  Oct
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (fullføres hjemme før praksis 3. Oktober)
  Tue 03 Oct 08:30 - Tue 03 Oct 18:00
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Tue 03 Oct 08:30 - Tue 03 Oct 18:00
  Ålesund
  • Kr 8,400.00
 • 02
  Nov
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (fullføres hjemme før praksis 2. November)
  Thu 02 Nov 08:30 - Thu 02 Nov 18:00
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 02 Nov 08:30 - Thu 02 Nov 18:00
  Ålesund
  • Kr 8,400.00
 • 20
  Nov
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (fullføres hjemme før praksis 20. November)
  Mon 20 Nov 08:30 - Mon 20 Nov 18:00
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 20 Nov 08:30 - Mon 20 Nov 18:00
  Ålesund
  • Kr 8,400.00
 • 08
  Dec
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (fullføres hjemme før praksis 8. Desember)
  Fri 08 Dec 08:30 - Fri 08 Dec 18:00
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Fri 08 Dec 08:30 - Fri 08 Dec 18:00
  Ålesund
  • Kr 8,400.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Alle fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse.

Innhold:
Utvalgte seksjoner fra Sikkerhetsopplæring for fiskere grunnkurs

Krav til forkunnskap:
Sikkerhetsopplæring for fiskere STCW - F 

Information in English

Basic safety training for fishing vessel personnel refresher

Target group:
All fishermen engaged in commercial fishing of Norwegian boat/vessel regardless of size.

Content:
Selected sections of Basic safety training for fishing vessel personnel

Prerequisite:
Basic safety training for fishing vessel personnel, STCW - F