Lift (personløfter)

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Bruker av lift (personløfter) 

Innhold:
Oppbygging
Betjening
Brukeregenskaper
Bruksområder
Vedlikehold og kontroll
Sikker bruk og betjening
Klasseinndeling A-B-C
Uhell og ulykker
Lover og forskrifter

Krav til forkunnskap:
Ingen, men deltaker må være fylt 18 år.