Ammoniakk som kjølemedium i fryseanlegg på fiskefartøy

ASK eLearning tilbyr nå kurs for de som arbeider om bord fartøy med fryseanlegg som bruker ammoniakk som kjølemedium.

Dette kurset gir en innføring i ammoniakk og tar for seg hvordan besetningen om bord kan forholde seg til ammoniakk på en sikker måte. Man lærer blant annet om ammoniakkens virkemåte, ulike faremoment, entring av lukkede rom, førstehjelp ved ulike typer eksponering og tiltak ved utilsiktede utslipp og brann.

På denne måten vil de være godt forberedt ved et eventuelt uhell og kjenne til hva som er riktig handlemåte.

Foto: Utdrag av e-læringskurset

E-læringskurset er laget med hensyn på å gjøre fagstoffet lettfattelig, spennende, interaktivt og lærerikt der tekst, bilder, interaktivitet og videoer/animasjoner sørger for god læring. Det er kapitteltester etter hvert kapittel slik at deltakerne får teste tilegnet kunnskap underveis.

Kurset avsluttes med en avsluttende test, og ved bestått test får deltakeren tilsendt kursbevis automatisk.

Vi tilbyr også praktiske øvelser om bord i fartøy. Her øves det på forskjellige scenario i forbindelse med ammoniakklekkasje om bord, der blant annet sikkerhet, kommunikasjon, samhandling, verneutstyr og førstehjelp blir gjennomgått.

Er fartøyet forsikret i Granne (tidl. Møretrygd) vil de dekke kostnadene for øvelsesdagen om bord og man får rabatt på e-læringskurset.

Foto: ASK eLearning