Passasjer- og krisehåndtering oppdatering STCW A-V/2, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 14
  Apr
  e-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 14 Apr 08:30 - Fri 14 Apr 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Fri 14 Apr 08:30 - Fri 14 Apr 15:45
  Ålesund
  • Kr 3,570.00
 • 28
  Apr
  e-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 28 Apr 08:30 - Fri 28 Apr 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Fri 28 Apr 08:30 - Fri 28 Apr 15:45
  Ålesund
  • Kr 3,570.00
 • 26
  May
  e-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 26 May 08:30 - Fri 26 May 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Fri 26 May 08:30 - Fri 26 May 15:45
  Ålesund
  • Kr 3,570.00
 • 09
  Jun
  e-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 09 Jun 08:30 - Fri 09 Jun 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Fri 09 Jun 08:30 - Fri 09 Jun 15:45
  Ålesund
  • Kr 3,570.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Det er et krav at sjøfolk som arbeider om bord på passasjerskip skal repetere kurset hvert 5. år, eller dokumentere at de har vedlikeholdt kompetansen om bord (minimum 12 mnd. fartstid hvert 5 år.)

Krav til forkunnskap:
Gyldig kursbevis (dvs. ikke eldre enn 5 år) for Passasjer- og krisehåndtering
eller dokumentasjon fra rederi på vedlikeholdt kompetanse om bord i løpet av de siste 5 år.