Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 13
  Feb
  2 days, Mon 8:30 AM - Tue 3:45 PM
  • Kr 9,555.00
 • 24
  Apr
  2 days, Mon 8:30 AM - Tue 3:45 PM
  • Kr 9,555.00
 • 15
  May
  2 days, Mon 8:30 AM - Tue 3:45 PM
  • Kr 9,555.00
 • 15
  Jun
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 9,555.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Alle sjøfolk unntatt offiserer.

Innhold:
Personlige redningsteknikker
Forebyggende brannvern og brannslukking
Grunnleggende førstehjelp
Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Undervisningen er basert på praktiske øvelser og demonstrasjoner.

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetskurs, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år.
Dersom kurset er utgått, må det dokumenteres minimum 12 måneder fartstid siste 5 år. 

Information in English

Basic Safety Training refresher

Target group:
All seafarers except officers.

Content:
Personal survival techniques
Fire prevention and fire fighting
Elementary first aid
Personal safety and social responsibilities

The teaching is based on practical exercises and demonstrations.

Prerequisite:
Basic Safety Training, STCW table A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4

Previously completed safety course must not be older than 5 years.
If so, a minimum of 12 months’ sailing time in the last 5 years must be documented.