Videregående sikkerhetsopplæring STCW A-VI/2-1, 3, 4-1, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 12
  Dec
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Mon 12 Dec 08:30 CET - Mon 12 Dec 15:45 CET
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 12 Dec 08:30 - Wed 14 Dec 15:45
  Ålesund
  • Kr 27,500.00
 • 01
  Feb
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Wed 01 Feb 08:30 CET - Wed 01 Feb 15:45 CET
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 01 Feb 08:30 - Fri 03 Feb 15:45
  Ålesund
  • Kr 27,500.00
 • 08
  Mar
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Wed 08 Mar 08:30 CET - Wed 08 Mar 15:45 CET
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 08 Mar 08:30 - Fri 10 Mar 15:45
  Ålesund
  • Kr 27,500.00
 • 24
  May
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Wed 24 May 08:30 CEST - Wed 24 May 15:45 CEST
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 24 May 08:30 - Fri 26 May 15:45
  Ålesund
  • Kr 27,500.00
 

Description

Målgruppe:
Skipspersonell som skal søke ut kompetansesertifikat som dekks- eller maskinoffiser.

NB!
Kurset er en kombinasjon av e-læring og praktiske øvelser. Teoridelen tas som e-læring og den praktiske delen (3 dager) gjennomføres ved kurssenter.

Innhold:
A-VI/2-1 Redningsfarkoster
A-VI/3 Brannledelse
A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetskurs, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 

Information in English

Advanced Safety Training - blended course incl. e-learning

Target group:
Ship personnel who must apply for a competency certificate as a deck - or engine officer.

NB!
The course is a combination of e-learning and practical exercises. The theory part is taken as e-learning and the practical part (3 days) is carried out at the course center.

Content:
A-VI/2-1 Survival craft and rescue boats
A-VI/3 Advanced fire fighting
A-VI/4-1 Medical first aid

Prerequisite:
Basic Safety Training, STCW table A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4