STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring, tidligere IMO50 og IMO60, er et obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy. STCW står for Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers og er en internasjonal konvensjon som setter minimumskrav for trening, sertifisering og vaktsystemer.

Sikkerhetskurset er basert på forelesning/e-læring, demonstrasjoner og praktiske øvelser, der en lærer om:

  • Personlige redningsteknikker
  • Forebyggende brannvern og brannslukking
  • Grunnleggende førstehjelp
  • Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Er du maskin- eller dekksoffiser trenger du STCW Videregående sikkerhetsopplæring, tidligere IMO80.

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år. Dersom kurset er utgått, må det dokumenteres minimum 12 måneder fartstid siste 5 år.