Alle må ha STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring.

På passasjerskip må en også ha kurset STCW Passasjer- og krisehåndtering.

 

Offiserer må i tillegg ha STCW videregående sikkerhetsopplæring (pluss medisinsk behandling for dekksoffiserer).

 

Medlemmer av førstehjelpslag, brannlag, beredskapslag må i tillegg ha kurs i dette.