Testet kapasiteten på livbåt

Nylig hadde vi besøk av tre studenter som går siste året nautikk ved NTNU. De skriver bacheloroppgave der de belyser tema om plass og kapasitet om bord livbåter. Bakgrunnen for dette er at livbåter som skal benyttes til evakuering av skip er underlagt SOLAS-konvensjonen (LSA-koden). I koden stilles en rekke krav, blant annet om stabilitet og snittvekt per person ved en fullastet livbåt. Gjennomsnittsvekten til en nordmann i dag er høyere enn hva som blir oppgitt som standardvekt og volum i koden og de ønsker derfor å teste ut om en livbåt tåler å være fullastet.

De rettet en forespørsel til oss om å få bruke den konvensjonelle livbåten vår til å gjennomføre testen. Livbåten har kapasitet til 36 personer og frivillige fra skolen, samt kurselever og instruktører ved ASK Safety stilte selvfølgelig opp. De entret livbåten en og en fra hver sin side, møttes på midten og fylte livbåten deretter. Bacheloroppgaven skal leveres inn før sommeren og vi ønsker Andrine, Thomas og Benedicte masse lykke til med innspurten!

Bachelorstudentene fra venstre: Thomas Haugan, Benedicte Hagen og Andrine Røe.